Ortopedické a protetické pomůcky

1
2
3

Nestátní zdravotnické zařízení


Historie

Historie ortopedické protetiky v Opavě sáhá až do roku 1922, založením výrobního družstva Vigor.

V této době bylo zapotřebí postarat se ve velké míře o lidi s těžkým zdravotním postižením po I.světové válce.

Podobných, takto specializovaných pracovišť bylo v té době v naší republice velmi málo.

Naše společnost Ergona Opava vznikla po transformaci státního podniku Ergon v průběhu malé privatizace, která proběhla v roce 1993.

Navázali jsme na tradici našich předchůdců, družstev a státních podniků Vigor, Ortopedia a Ergon, v Opavě a nadále rozvíjíme tento specifický obor.