Jsme nestátní zdravotnické zařízení vyrábějící ortopedicko-protetické pomůcky

O NÁS

Jsme nestátní zdravotnické zařízení vyrábějící ortopedicko-protetické pomůcky, které má podepsané smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami kromě Zdravotní pojišťovny Škoda (209).

Zaměřujeme se na kvalitu a funkční vybavení pacientů, které u nás garantují kvalifikovaní odborníci. Při výrobě zdravotních pomůcek uplatňujeme nejnovější výrobní a technologické postupy a poznatky z oblasti ortopedické protetiky. Materiály a komponenty jsou použity od renomovaných firem jako jsou Otto Bock, Össur nebo Streifeneder.

Naši zaměstnanci zajišťují odbornou péči v nemocnicích, rehabilitačních zařízeních (v Chuchelné a Hrabyni), léčebnách dlouhodobě nemocných, a v nutných případech i přímo v místě bydliště pacienta. Spolupracujeme s odbornými lékaři specializujícími se na léčbu pohybového aparátu a indikaci ortopedicko-protetických pomůcek. Spolupracujeme však také s fyzioterapeuty, ergoterapeuty, ale také pedology.

Dostupnost pro pacienty je zajištěna sítí našich poboček a výjezdových pracovišť

Naše společnost je členem Federace ortopedických protetiků (FOPTO), sdružujících společnosti, které se zabývají výrobou ortopedicko-protetických pomůcek. Jako zástupce ve Výboru FOPTO se zabýváme také revizí nově navrhovaných zákonů, například Zákona o zdravotnických prostředcích.

Poskytujeme také poradenství v našem oboru, a to jak formou e-mailových dotazů, tak na základě telefonických dotazů. Preferujeme samozřejmě osobní konzultace. Jsme připraveni Vám pomoci.

NAŠI PARTNEŘI:

 OttoBock_Logoapp_logo nofoot-logo   

Abychom vám poskytovali ty nejlepší zdravotnické pomůcky a s tím související služby, stali jsme se partnery několika organizací. Spolupracujeme s Asociací protetických pacientů, která chrání zájmy zdravotně postižených, se spolkem No Foot No Stress, který pomáhá hendikepovaným prožívat plnohodnotný život, ale také s dalšími partnery jako společností OttoBock nebo se střední odbornou školou AHOL

JAK TO U NÁS VYPADÁ