Ortopedické a protetické pomůcky

 

2
3
1

Nestátní zdravotnické zařízení


Ortézy dolních končetin

Indikace

Instability kolenního kloubu, hlezenního kloubu a kyčelního kloubu, pooperační stavy, vrozené vady, neuropatie, artritidy.

 

Klinické zhodnocení

Ortézy jsou snadno ovladatelné, lehké a stabilní. Umožňují dodatečné úpravy. Jsou zhotoveny z materiálů, které pacienti dobře snáší.

 

Údaje pro předpis:

Ortéza horní končetiny indiv zhotovená od 19 let                                                                      Skupina: 24   kód: 4000020     Užitná doba: 1 ks / 1 rok      Úhrada ZP:   99%

Ortéza horní končetiny indiv.zhotovená dětská do 18 let včetně                                                 Skupina: 24   kód: 4000021     Užitná doba: 2 ks / 1 rok      Úhrada ZP:  100%

Ortéza horní končetiny indiv.upravená z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností indiv. úpravy      Skupina: 24    kód: 4000022    Užitná doba: 1 ks / 1 rok      Úhrada ZP:    95%

Úprava ortézy individuálně zhotovené                                                                                       Skupina: 24    kód: 4100001                                                 Úhrada ZP:  100%

Oprava ortézy individuálně zhotovené                                                                                       Skupina: 24    kód: 4100002                                                Úhrada ZP:    75%

Interval: 1ks/12 měsíců

Předepisující lékař: CHI, NEU, ORP, OPT,REH

Ortézy DK podléhají schválení revizním lékařem.


Ortéza s možnosti stabilizace kolena pomocí kloubu s uzávěrem
Při verzi se sandálem lze kompenzovat zkrat končetiny a limitovat pohyb v hlezením kloubu.
Abdukční rotační ortéza
Indikována u vrozených vad nohou, zejména u PEC (pes equinovarus congenitus).
Ortéza tří bodová
pro léčbu varózního nebo valgózního kolene u dětí.
Atlanta
Abdukční přístroj pro zajištění postavení kyčlí v obdukci. Modulární systém umožňuje dodatečné seřízení přístroje při změnách. Je využíván u nekróz hlavic kyčelních kloubů dětských pacientů.
Ipos dlahy
jsou ortézy pro korekci dolních končetin systémem přerotování. K tomuto slouží sestava pružných tyčí navazujících na obuv pacienta.
Abdukční kyčelní ortéza (Otto Bock)
je indikována při nestabilitě a displazii kyčelního kloubu. Dále pak při zlomeninách krčku temuru.
Ortéza zajišťuje stabilitu kyčelního kloubu a omezení rotace v kyčli. Modulární sestava umožňuje přesné nastavení.
Ortéza hlezenní Walk On (Otto Bock)
se aplikuje při oslabení dorsálních extenzorů chodidla. Zajišťuje dynamický návrat chodidla do výchozí polohy, přirozený nášlap a odval chodidla.
AFO ortéza
s opřením o holenní kost je indikována při oslabení dorzálních extenzorů chodila, nestabilitě hlezenního kloubu.
Odlehčovací patní ortéza (Otto Bock)
využívána v traumatologii zlomenin patní kosti. Její funkce spočívá v přenosu zátěže přes podélnou klenbu a oblast lýtka - funguje na principu zavěšení patní kosti.
Mezi její přednosti patří včasná mobilizace, léčba trvá 13-14 týdnů, náklady celé léčby jsou mnohem nižší, oboustranné využití.
Kolenní ortéza Genu Neurexa (Otto Bock)
je indikována při hypertenzi kolenního kloubu. Zajišťuje lepší kontrolu při tréninku chůze, především u pacientů po CMP. Možnost nastavení rozsahu pohybu kolenních dlah.