Jsme nestátní zdravotnické zařízení vyrábějící ortopedicko-protetické pomůcky

ORTOPEDICKÉ VLOŽKY

PROČ SE PŘEDEPISUJÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY?

Ortopedické vložky slouží ke korekci vadného postavení noh při přetížení, deformitách, defektech nebo zkratech. Ortopedické vložky zajistí požadované rozložení tlaků na plosku nohy.

Provádíme základní podologické vyšetření a poté pro vás vybereme nejvhodnější pomůcku.

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ 

Ortopedické vložky jsou dle metodiky zdravotních pojišťoven rozděleny na vložky dětské a speciální.

Dětské ortopedické vložky jsou vyráběny pro pacienty s nižším stupněm postižení nohou. Jedná se zpravidla o příčně a podélně plochou nohu, patní ostruhy, kladívkové prsty apod.

Speciální ortopedické vložky jsou vyráběny pro pacienty s vyšším stupněm postižení nohou. Zde je nutné zhotovit sádrový odlitek pro možnost přesného vytvarování vložky.

Pěnový otiskSádrový odlitek pěnového otisku

SPECIÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY „PAD“

= odlitkové vložky

K výrobě speciálních vložek využíváme italskou technologii „PAD“. Hlavním rozdílem oproti ostatním způsobům je získávání otisku plosky nohy při skutečném zatížení ve všech fázích chůze. Zpracováním zkorigovaného otisku se za pomocí vakuové vývěvy vyrábí vlastní polotovar vložky připravený pro konečné dopracování.

Zhotovují se při velkých deformitách a defektech na plosce nohy, například při diabetické noze, revmatické artritidě nebo artróze.

PŘEDNOSTI

 • přesnost získaných měrných podkladů
 • provedení otisku při skutečném zatížení ve všech fázích chůze
 • možnost volby různé tvrdosti použitého materiálu v závislosti na stavu nohy
 • dodatečná možnost úpravy korekce vložek v průběhu jejich nošení.

Speciální PAD vložky

 

SPECIÁLNÍ ORTOPEDICKÉ VLOŽKY VHODNÉ PRO SPORT

= neodlitkové vložky

Tento druh vložek vyrábíme pomocí technologie francouzské firmy SIDAS, které jsou špičkou ve vývoji a výrobě vložek do obuvi a svou koncepcí představují komplexní řešení pro prevenci přetěžování a deformit nohou. Jsou určeny nejen pro sport a aktivní jedince, ale i pro prevenci při nadměrné zátěži nohou a pohodlnou chůzi.

PŘEDNOSTI

 • Přesně padnou - samy se přizpůsobí každé noze díky ARCH-FLEX systému
 • Absorbují nárazy - díky hlubšímu patnímu lůžku se zapuštěnou pěnovou vrstvou tlumíé nárazy a chrání patní kost. Šetří tak vaše klouby od kotníku až po páteř.
 • Podporují - vyplní prostor mezi chodidlem a obuví, biomechanický 3D tvar podporuje všechny nožní klenby
 • Stabilizují - stabilizují postoj celého těla a přispívají k prevenci vadného držení těla.

SIDAS TECHNOLOGIE

PROPRIOCEPTIVNÍ VLOŽKY

Při neurologických vadách, pro děti s diagnostikovaným autismem, které tyto typy vložek velmi dobře snáší, ale také pro dospělé a sportovce, vybavujeme pacienty proprioceptivními ortopedickými vložkami s výraznějším reliéfem, jejichž cílem je zlepšení stimulace receptorů na chodidlech. Potažmo lze přes tyto receptory stimulovat nebo naopak tlumit svaly a následně celé svalové řetězce.  I při minimální změně pozice v kloubu, nebo zátěže a úhlu zatížení kloubu, se mění mechanická odpověď a svalová síla. Tím dochází ke změně pohybu a postavení těla.
foto proprio vložky dětské

Jak se vyrábí?

 • Reliéf povrchu vložek je vždy zhotoven individuálně a řídí se dle anatomie, fyziologie a indikace.
 • Vložky jsou frézovány nejmodernější počítačově řízenou CNC technologií. Výhodou této výroby je propracování jednotlivých detailů.
 • Vložky mohou být vyrobeny v různých tloušťkách, dle typu obuvi.

Péče o vložky

 • Vložky je možné vyprat v ruce při teplotě vody 30°C nebo čistit vlhkým hadříkem.
 • Nikdy vložky nesušte na topení nebo přímém slunci, vložky se mohou deformovat.

Cena priprioceptivních vložek

 • Zdravotní pojišťovna neplatí vložky v plné výši.
 • Spoluúčast pacienta je 20% pokud má pacient předpis od lékaře odbornosti chirurg, ortoped, ortoped-protetik, rehabilitační lékař (stejný předpis, jako vložky ortopedické – speciální).
 • Spoluúčast pacienta je 100%, pokud pacient předpis nemá.

KDO A KDY MI POMŮCKU PŘEDEPÍŠE

Ortopedické vložky předepisují lékaři těchto odborností:

 • ORP –ortopedický protetik
 • ORT – ortopéd
 • REH – rehabilitační lékař
 • REV  - revmatolog
 • DIA, TRA - diabetolog a traumatolog může předepisovat jen vložky ortopedické speciální

   

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT

Pojišťovny hradí 80 % nákladů na výrobu vložek, pacienti doplácí 20 % ceny. Na vložky pro pacienty do 18 let přispívá zdravotní pojišťovna 400 Kč za pár. 

Výše finanční spoluúčasti pacientů jsou závislé na stupni postižení nohy a použitém materiálu a zda pacient přijde s doporučením lékaře či bez něj.

  

ÚDAJE PRO PŘEDPIS ORTOPEDICKÝCH VLOŽEK

Skupina Kód Název: Užitná doba: Spoluúčast 
24 4000052 Vložky ortopedické speciální indiv. zhotovované 2 páry / rok 20 %
24 4000053 Vložky ortopedické indiv. zhotovované dětské do 18 let včetně 2 páry / rok Doplatek max. 100,- Kč

Stanovení technologie výroby a druh použitého materiálu je závislý na stupni postižení, případně alergiích na některé materiály a jiných diagnózách.

 

JAK PROBÍHÁ MĚŘENÍ A ZÍSKÁVÁNÍ MĚRNÝCH PODKLADŮ

Pro správné a přesné zhotovení ortopedické vložky využíváme moderní metody zajišťující zaměření plosky nohy:

1. PLANTOGRAM

Pomocí plantogramu získáme otisk plosky nohy, který slouží ke zjištění vady nohy a umístění korekčních prvků.

Měření pomocí plantogramu

 2. PLANTOSKOP

Pomocí zařízení tzv. plantoskopu můžeme pozorovat rozložení zátěže a osové postavení nohy.

Měření pomocí plantoskopu 2Měření pomocí plantoskopu 1

3. POČÍTAČOVÁ ANALÝZA

Počítačovou analýzu využíváme k získání lepších výsledků měření tlaku chodidel, analýzu stoje a chůze, postavení nohou a těžiště při statickém a dynamickém zatížení s využitím pedografického přístroje MatScan.

Princip: Tenzometrická nášlapná deska analoguje  tlaky na ploskách nohou pomocí piezoelektrických krystalů a signál zpracuje do digitální podoby. Výstupem jsou nejen číselné hodnoty, ale také barevné spektrum.

Aplikace: MatScan umožňuje vyšetření zatížení plosek chodidel při plochonoží, deformitách a bolestivých stavech chodidel. Detekuje patologické nadměrné zatížení plosek, což je důležité zejména u pacientů se syndromem diabetické nohy.

Měření pomocí počítačové analýzy

PŘEDNOSTI

 • přesné a relativně rychlé pořízení digitálního záznamu
 • archivace a tím i dodatečné porovnání v čase
 • plán korekce dle posouzení digitálního záznamu, popř. následná aplikace plánu při výrobě individuálních ortopedických vložek

 

Tato metoda je využívávána rovněž u exponovaných profesních skupin, tak i mezi sportovci.

Počítačovou analýzu využíváme v současné době pouze na našem pracovišti v Brně.

Výstupy počítačové analýzyVýstupy počítačové analýzy Výstupy počítačové analýzy

   

Napište nám    Zavolejte    Zavolejte - pevná