Ortopedické a protetické pomůcky

 

2
3
1

Nestátní zdravotnické zařízení


Ortopedické vložky

Ortopedické vložky slouží ke korekci vadného postavení noh při přetížení, deformitách, defektech nebo zkratech.

Ortopedické vložky zajistí požadované rozložení tlaků na plosku nohy. Pro správné a přesné zhotovení ortopedické vložky jsou využívány moderní metody zajišťující zaměření plosky nohy. Pomocí plantogramu získáme otisk plosky nohy, který slouží ke zjištění vady nohy a umístění korekčních prvků.

c34

 

Pomocí dalšího zařízení tzv. plantoskopu můžeme pozorovat rozložení zátěže a osové postavení nohy.

c36c37

 

Nově využíváme k získání lepších výsledků měření tlaku chodidel počítačovou analýzu stoje a chůze -analýza postavení nohou a těžiště při statickém a dynamickém zatížení s využitím pedografického přístroje MatScan.

Princip: Tenzometrická nášlapná deska analoguje  tlaky na ploskách nohou pomocí piezoelektrických krystalů a signál zpracuje do digitální podoby. Výstupem jsou  nejen číselné hodnoty, ale také barevné spektrum.

Aplikace: MatScan umožňuje vyšetření zatížení plosek chodidel při plochonoží, deformitách a bolestivých stavech chodidel. Detekuje patologické nadměrné zatížení plosek, což je důležité zejména u pacientů se syndromem diabetické nohy.

Přednosti počítačové analýzy:

  • přesné a relativně rychlé pořízení digitálního záznamu
  • archivace a tím i dodatečné porovnání v čase
  • plán korekce dle posouzení digitálního záznamu, popř. následná aplikace plánu při výrobě individuálních ortopedických vložek

 

Tato metoda je využívávána rovněž u exponovaných profesních skupin, tak i mezi sportovci.

202122

 

Cena služby:

  • s doporučením lékaře 250 Kč
  • bez doporučení 350 Kč

 

Stanovení technologie výroby a druh použitého materiálu je závislý na stupni postižení, případně alergiích na některé materiály a jiných diagnózách.

 

Ortopedické vložky jsou dle metodiky zdravotních pojišťoven rozděleny na vložky individuální a speciální.

Individuální ortopedické vložky jsou vyráběny pro pacienty s nižším stupněm postižení nohou. Jedná se zpravidla o příčně a podélně plochou nohu, patní ostruhy, kladívkové prsty apod.

Speciální ortopedické vložky jsou vyráběny pro pacienty s vyšším stupněm postižení nohou. Zde je nutné zhotovit sádrový odlitek pro možnost přesného vytvarování vložky.

38-1c39

 

Údaje pro předpis:

 

Název: Skupina/kód: Užitná doba: Úhrada ZP
Vložky ortopedické speciální indiv.zhotovované      24/4000052    2 páry / 1 rok         20%
Vložky ortopedické indiv.zhotovované dětské do 18 let včetně      24/4000053    2 páry / 1 rok 400,20 Kč/pár

 

Spoluúčasti pacientů jsou závislé na stupni postižení nohy a použitém materiálu.

Ortopedické vložky mohou předepisovat tito lékařští specialisté:

ORP –ortopedický protetik

ORT – ortopéd

REH – rehabilitační lékař

REV  - revmatolog

DIA, TRA - diabetolog a traumatolog může předepisovat jen vložky ortopedické speciální

Speciální ortopedické vložky „PAD“

K výrobě speciálních vložek využíváme italskou technologii „PAD“. Hlavním rozdílem oproti ostatním způsobům je získávání otisku plosky nohy při skutečném zatížení ve všech fázích chůze. Zpracováním zkorigovaného otisku se za pomocí vakuové vývěvy vyrábí vlastní polotovar vložky připravený pro konečné dopracování.

Přednosti:

  • přesnost získaných měrných podkladů
  • provedení otisku při skutečném zatížení ve všech fázích chůze
  • možnost volby různé tvrdosti použitého materiálu v závislosti na stavu nohy
  • dodatečná možnost úpravy korekce vložek v průběhu jejich nošení.

pad

 

Speciální sportovní vložky

Tento druh vložek vyrábíme pomocí technologie francouzské firmy SIDAS, které jsou špičkou ve vývoji a výrobě vložek do obuvi a svou koncepcí představují komplexní řešení pro prevenci přetěžování a deformit nohou. Jsou určeny nejen pro sport a aktivní jedince, ale i pro prevenci při nadměrné zátěži nohou a pohodlnou chůzi.

 

vlozky_01