Jsme nestátní zdravotnické zařízení vyrábějící ortopedicko-protetické pomůcky

PRO LÉKAŘE

Jsme poskytovatel zdravotních služeb vyrábějící ortopedicko-protetické pomůcky, který má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Spolupracujeme s odbornými lékaři specializujícími se na léčbu pohybového aparátu a indikaci ortopedicko-protetických pomůcek. Spolupracujeme však také s fyzioterapeuty, ergoterapeuty, ale také podology.

Naši zaměstnanci zajišťují odbornou péči v nemocnicích, rehabilitačních zařízeních (v Chuchelné a Hrabyni), léčebnách dlouhodobě nemocných, a v nutných případech i přímo v místě bydliště pacienta. 


Vyrábíme širokou škálu produktů a poskytujeme řadu služeb:

 • Ortopedická obuv šitá na míru
 • Pomůcky pro diabetickou nohu
 • Ortopedické vložky - korekční, sportovní
 • Ortézy horních a dolních končetin
 • Trupové ortézy - léčebné, poúrazové
 • Protézy horních a dolních končetin
 • Podologické vyšetření

SPOLUPRACUJEME S KOMPETENČNÍM CENTREM OTTOBOCK V BRNĚ

Spolupracujeme s kompetenčním centrem OttoBock, se kterým v Brně provozujeme specializované protetické pracoviště na Václavské 15. Společně máme více možností navrhovat a vybavovat pacienty novými typy pomůcek, například končetinové ortézy KAFO, AFO typu S-Brace, Agilium Freestep, Nexgear Tango a rovněž proprioceptivní ortopedické vložky. Také jsme díky tomu rozšířili své kapacity a jsme schopni vybavit v kratší době více pacientů s větší šíří produktů.

  

V ČEM JSME VELMI DOBŘÍ?

Zhotovujeme ortopedické boty pro velmi těžké vady nohou a jsme jedna ze dvou společností na českém trhu, která se specializuje na opravdu silné postižení a deformity v oblasti nohy, a vyrábí pro pacienty opravdu špičkovou, na míru zhotovenou ortopedickou obuv.

Také se věnujeme dlouhodobě péči o diabetické nohy - diabetikům poskytujeme komplexní péči od nejmenších defektů odlehčením otlaků formou ortopedické vložky pro diabetiky nebo výdejem diabetické obuvi. Specializujeme se na obuv na míru pro pacienty s kombinovanou ortopedickou a diabetologickou vadou. Používáme speciální materiály a technologie. Také vybavujeme pacienty terapeutickou nebo pooperační obuví značek Varomed nebo Darco. 

    

JAK PŘEDEPSAT ZDRAVOTNICKOU POMŮCKU

Postup je stanoven metodikou VZP. Pokud mají lékaři/lékařky zájem, kontakt s pojišťovnou zajistíme ze strany protetiky, doplníme informace od revizního lékaře na poukazy. Stačí nám poslat pacienta rovnou se žádankou i s poukazem. 

 1. Protetika provede konzultaci s pacientem
 2. Navrhne typ a stavbu pomůcky podle požadavků lékaře dle lékařské zprávy (kterou od lékaře obdrží)
 3. Vypracuje předkalkulaci – cenu pomůcky, a všechny informace předá mailem pošle lékaři
 4. Lékař zašle předkalkulaci a žádanku na příslušnou zdravotní pojišťovnu (buď přes portál nebo fyzicky vytisknout a zaslat)
 5. Po získání kladné odpovědi ze strany zdravotní pojišťovny vystavíte Poukaz, kam doplníte informace o posouzení revizním lékařem, tzn.:kdo schválil pomůcku, datum schválení, číslo schválení, své razítko a podpis
 6. Lékař zašle Poukaz do protetiky na adresu sídla: Krnovská 2359/3, 746 01 Opava – Předměstí.

   

POUKAZ NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU je oprávněn vystavit odborný lékař se specializací, která je uvedena v číselnících zdravotních pojišťoven. Zpravidla je to ortoped-protetik, ortoped, rehabilitační lékař, chirurg nebo neurolog.

Poukaz musí být vyplněn čitelně hůlkovým písmem včetně čísla diagnózy a všech údajů o pojištěnci. 

přední část poukazu  zadní část poukazu

Individuálně vyráběné ortézy a protézy vyžadující individuální úpravu podléhají schválení revizního lékaře.

Předepisující lékař tedy zdůvodní, proč pomůcku předepisuje a vypíše také ŽÁDANKU O SCHVÁLENÍ ZDRAVOTNICKÉ POMŮCKY.

žádanka o schválení zdravotnické pomůcky

Souhlas revizního lékaře je vyžadován u všech zdravotnických pomůcek kromě těchto:

 • protézy HK indiv. zhotovené - prvovybavení 
 • protézy HK indiv. zhotovené od 19 let pasivní
 • obuv ortopedická indiv. zhotovená - jednoduchá, středně a velmi složitá
 • vložky ortopedické indiv. zhotovené speciální a dětské do 18 let včetně

Přesný postup kroků se u jednotlivých zdravotních pojišťoven liší, navíc se mění v průběhu času. Proto je vhodné vše konzultovat s ortotikem-protetikem, který obvykle vytváří i předběžnou kalkulaci, bez které nelze schválení vaší zdravotní pojišťovnou provést.

ČÍSELNÍKY

Číselníky, podle kterých lékař předepisuje zdravotnickou pomůcku, jsou dva: číselník VZP a číselník SZP ČR.

1. Číselníky VZP

Nejčastěji používané číselníky VZP

Skupina 04 - ortopedické pomůcky sériově zhotovené
Skupina 24 - ortopedické pomůcky individuálně zhotovené
Skupina 30 - úprava a oprava ortéz individuálně zhotovených

   


2. Číselníky SZP ČR

Zdravotní pojišťovny sdružené v SZP

logo-vozp logo-cpzp logo-ozp

logo-zps logo-zpmvcr logo-rbpzp

Nejčastěji používané číselníky SZP

Skupina 04 - ortopedické pomůcky sériově zhotovené
Skupina 24 - ortopedické pomůcky individuálně zhotovené
Skupina 30 - úprava a oprava ortéz individuálně zhotovených