Jsme nestátní zdravotnické zařízení vyrábějící ortopedicko-protetické pomůcky

PROTÉZY DOLNÍCH KONČETIN

CO MI JE / INDIKACE

Amputace dolní končetiny v oblasti stehna, bérce a exartikulace v koleni a kyčli. 

KDO MI POMŮŽE / KLINICKÉ ZHODNOCENÍ

Protézy dolních končetin nahrazují ztracenou končetinu a umožňují tak návrat k původním pohybovým aktivitám a rychlému zařazení do společnosti. Nové technologie a komponenty přispívají ke spolehlivosti a jednoduché ovladatelnosti a údržbě protéz.

Ortotika-protetika zajímá váš fyzický stav, stav pahýlu, výška a technika amputace a pohyblivost všech kloubů. Kromě fyzických předpokladů pro vybavení jej zajímá také Vaše očekávání od budoucího života či jak bude vypadat prostředí, kam se budete vracet.  

Vybavení protézou - spolupráce specialistů

KDO A KDY MI POMŮCKU PŘEDEPÍŠE

Navštivte svého odborného lékaře. Protézy dolních končetin předepisují lékaři těchto odborností:

  • ORP – ortopedický protetik
  • ORT – ortoped
  • REH – rehabilitační lékař
  • CHI - chirurg
  • NEU - neurolog

Odborný lékař vám předepíše POUKAZ, se kterými přijdete k nám.

Protézy dolních končetin podléhají schválení revizním lékařem mimo prvovybavení protézou a protéz dětských do 18 let. Proces schvalování zajistíme u nás. 

CO SI VZÍT S SEBOU DO PROTETIKY

  • POUKAZ, který vám vystaví odborný lékař
  • Lékařské zprávy
  • Kartičku vaší zdravotní pojišťovny

  

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT

Pojišťovny hradí 99 % nákladů na výrobu protézy, pacienti doplácí 1 % ceny. Protézy pro pacienty do 18 let jsou bez spoluúčasti, tedy zdarma. Viz tabulka níže.

 

ÚDAJE PRO PŘEDPIS NOVÝCH PROTÉZ DK 

Skupina Kód Název pomůcky Užitná doba Spoluúčast pacienta
24 4000023 Protéza pro amputaci v bérci a níže - prvovybavení 1 ks po amputaci 1 %
24 4000024 -400027 Protéza pro amputaci v bérci a níže - dle stupně aktivity 1 - 4 1 ks za 24 měsíců 1 %
24 4000028 Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu - prvovybavení 1 ks po amputaci 1 %
24 4000029 Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu - dle stupně aktivity 1 ks za 24 měsíců 1 %
24 4000033 Protéza pro transfemorální amputaci - prvovybavení 1 ks po amputaci 1 %
24 4000034 Protéza pro transfemorální amputaci - le stupně aktivity 1 ks za 24 měsíců 1 %
24 4000038 Protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu - prvovybavení 1 ks po amputaci 1 %
24 4000039 Protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu - dle stupně aktivity 1 ks za 24 měsíců 1 %
24 4000043 Protéza DK bionický kloub indiv. zhotovená 1 ks za 60 měsíců 5 %
24 4000044 Protéza DK indiv. zhotovená dětská do 18 let včetně 1 ks za 12 měsíců Pacient nedoplácí

 

OPRAVY PROTÉZ DOLNÍCH KONČETIN

Opravy jsou předepisovány v případě poškození funkčních částí, a to opotřebením nebo neúmyslným poškozením. Garance na modulární díly trvá dva roky, na ostatní půl roku od předání pomůcky pacientovi.

 

ÚDAJE PRO PŘEDPIS OPRAV PROTÉZ DK

Skupina Kód Předepisující lékař Užitná doba
30 410004 ORT, REH, ORP, CHI, NEU Max 2x za rok
Opravy protéz jsou částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Spoluúčast pacienta je 25 % z ceny opravy.
Opravy protéz DK podléhají schválení revizním lékařem.

ÚPRAVY PROTÉZ DOLNÍCH KONČETIN

Úpravy jsou předepisovány v případě změn na těle pacienta, u kterých je zapotřebí přizpůsobit pomůcku tomuto novému stavu.

ÚDAJE PRO PŘEDPIS ÚPRAV PROTÉZ DK

Skupina Kód Předepisující lékař Užitná doba
30 410003 ORT, REH, ORP, CHI, NEU Max 2x za rok

Úpravy protéz DK podléhají schválení revizním lékařem.

   

DĚLENÍ PROTÉZ DK

Protéza po amputaci v noze - amputovaná část končetiny je nahrazena odlitkem ze silikonové hmoty případně sandálem zhotoveného z laminátu nebo korku. Silikonová náhrada má skvělý estetický vzhled, je plně funkční do každých podmínek, se snadnou údržbou.

Protéza po transtibiální amputaci / v bérci - amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem. Způsob uchycení lůžka protézy k amputačnímu pahýlu závisí na schopnostech a stavu pacienta.

Protéza po exartikulaci v kolenním kloubu - amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem. Způsob uchycení lůžka k amputačnímu pahýlu závisí na schopnostech a stavu pacienta.

Protéza po transfemorální amputaci / ve stehně - amputovaná část končetiny je nahrazená lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem. Způsob uchycení lůžka protézy k amputačnímu pahýlu závisí na schopnostech a stavu pacienta.

Protéza po exartikulaci v kyčelním kloubu - k uchycení protézy dochází pomocí pánevního koše. Samotnou stavbu tvoří lůžko protézy a sestava modulárních dílů s kosmetickým krytí.

Sestavu jednotlivých dílů protéz a výběr technologie stanovuje protetický technik po konzultaci s předepisujícím lékařem.

   

   

Napište nám    Zavolejte    Zavolejte - pevná