Ortopedické a protetické pomůcky

1
2
3

Nestátní zdravotnické zařízení


Protézy dolních končetin

Dělení protéz DK

  • stehenní protézy
  • protézy pro exartikulaci v kyčelním kloubu
  • bércové protézy
  • protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu

Sestavu jednotlivých dílů protéz a výběr technologie stanovuje protetický technik po konzultaci s předepisujícím lékařem.

 

Indikace

Amputace dolní končetiny v oblasti stehna, bérce a exartikulace v koleni a kyčli.

 

Klinické zhodnocení

Protézy umožňují návrat k původním pohybovým aktivitám a rychlému zařazení do společnosti. Nové technologie a komponenty přispívají ke spolehlivosti a jednoduché ovladatelnosti protéz.

 

Skupina Kód Název pomůcky
05 0011533 Protéza DK pro amputaci v bérci a níže - prvovybavení
05 0011534 Protéza DK pro amputaci v bérci a níže - standardní vyb.
05 0011535 Protéza DK pro amputaci v bérci a níže - speciální vyb.
05 0011536 Protéza DK pro vysokou amputaci – prvovybavení
05 0011538 Protéza DK pro vysokou amputaci – standardní vyb.
05 0011539 Protéza DK pro vysokou amputaci – speciální vyb.
05 0093321 Protéza DK pro vysokou amputaci – speciál.vyb. kloubem C-LEG
05 0093322 Protéza DK pro vysokou amputaci – speciál.vyb. Kloubem RHEO-KNEE
05 0001673 Protéza DK - dětská do 18ti let

 

Protézy DK předepisují lékaři těchto odborností

OP – ortopedický protetik

ORT – ortoped

REH – rehabilitační lékař

Protézy DK podléhají schválení revizním lékařem mimo prvovybavení protézou a protéz dětských do 18ti let.

 

OPRAVY PROTÉZ DOLNÍ KONČETIN

Opravy jsou předepisovány v případě poškození funkčních částí a to opotřebením nebo neúmyslným poškozením. Garance na modulární díly trvá dva roky, na ostatní půl roku od jejího předání pacientovi.

 

ÚPRAVY PROTÉZ DOLNÍCH KONČETIN

Úpravy jsou předepisovány v případě změn na těle pacienta u kterých je zapotřebí přizpůsobit pomůcku tomuto novému stavu.

 

Údaje pro předpis oprav protéz DK

Skupina: 05, kód: 0000296

Interval: individuálně

Předepisující lékař: ORT, REH, OP, CHI, NEU

Opravy protéz  jsou částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Spoluúčast pacienta je 10% z ceny opravy.
Opravy protéz DK podléhají schválení revizním lékařem.

 

Údaje pro předpis úprav protéz DK

Skupina: 05, kód: 0023343

Interval: individuálně

Předepisující lékař: ORT, REH, OP, CHI, NEU

Úpravy protéz DK podléhají schválení revizním lékařem.

 

Počet pomůcek:

Pacient má být vybaven dvěma pomůckami a to pro případ nutné opravy jedné z nich. Zdravotní pojišťovny stanovily limit na dvojí funkční vybavení při standardním provedení.  Opakované vystavení nové pomůcky je po uplynutí 24 měsíců. U speciálních protéz po uplynutí 48 měsíců.

 

  

Protéza pro amputaci ve stehně
Amputovaná část končetiny je nahrazená lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem. Způsob uchycení lůžka protézy k amputačnímu pahýlu závisí na schopnostech a stavu pacienta.
Protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu
K uchycení protézy dochází pomocí pánevního koše. Samotnou stavbu tvoří lůžko protézy a sestava modulárních dílů s kosmetickým krytí.
Protéza pro amputaci v bérci
Amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem. Způsob uchycení lůžka protézy  k amputačnímu pahýlu závisí na schopnostech a stavu pacienta.
Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu
Amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem. Způsob uchycení lůžka k amputačnímu pahýlu závisí na schopnostech  a stavu pacienta.
Protéza pro amputaci v noze
Amputovaná část končetiny je nahrazena tzv. sandálem zhotoveného z korku a potaženého přírodní úsní (kůží), připadně odlitkem ze silikonové hmoty.