Ortopedické a protetické pomůcky

 

2
3
1

Nestátní zdravotnické zařízení


Protézy horních končetin

Indikace

Amputace horní končetiny v oblasti ruky, zápěstí, předloktí, paže a exartikulace v ramenní kloubu.

Klinické zhodnocení

Protézy umožňují návrat k původním pohybovým aktivitám a rychlému zařazení do společnosti Nové technologie a komponenty přispívají ke spolehlivosti a jednoduchá ovladatelnost protéz.

 

Údaje pro předpis (proskripce)

Skupina Kód Název pomůcky Užitná doba
24 4000014 Protéza HK  prvovybavení indiv.zhotovená    1ks/po amputaci
24 4000015 Protéza HK  pasivní indiv.zhotovená od 19 let     1ks/24 měsíců
24 4000016 Protéza HK  ovládaná vlastní silou indiv.zhotovená od 19 let    1ks/24 měsíců
24 4000017 Protéza HK  myoelektrická indiv.zhotovená od 16 let    1ks/60 měsíců
24 4000018 Protéza HK  myoelektrická indiv.zhotovená děti do 15 let     1ks/36 měsíců
24 4000019 Protéza HK indiv.zhotovená dětská do 18 let včetně    1ks/12 měsíců

 

Protézy HK předepisují lékaři těchto odborností

ORP – ortopedický protetik

ORT – ortoped

REH – rehabilitační lékař

CHI -  chirurg

Protézy HK podléhají schválení revizním lékařem. Úhrada ZP 99% , 1% pacient. Protéza HK indiv.zhotovená dětská do 18 let úhrada ZP 100%. 

Opravy protéz horních končetin

Opravy jsou předepisovány v případě poškození funkčních částí a to opotřebením nebo neúmyslným poškozením. Garance na modulární díly trvá dva roky, na ostatní půl roku od jejího předání pacientovi.

 

Úpravy protéz horních končetin

Úpravy jsou předepisovány v případě změn na těle pacienta u kterých je zapotřebí přizpůsobit pomůcku tomuto novému stavu.

 

Údaje pro předpis oprav protéz HK

Skupina: 24, kód: 4100004

Interval: 2x za rok

Předepisující lékař: CHI,NEU,ORP,ORT, REH

Opravy protéz HK podléhají schválení revizním lékařem. Opravy jsou částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Úhrada ZP 75%, spolúčast pacienta dle složitosti.

 

Údaje pro předpis úprav protéz HK

Skupina: 24, kód: 4100003

Interval: 2x za rok

Předepisující lékař: CHI,NEU,ORP,ORT, REH

Úpravy protéz HK podléhají schválení revizním lékařem. Zdravotní pojišťovna hradí 100%.

 

 

 

Protéza pro částečnou amputaci ruky
Amputovaná část končetiny je nahrazena modulárními díly s kosmetickým krytem případněm odlitkem ze silikonové hmoty.
Protéza pro amputaci v předloktí
Amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem.
Protéza pro amputaci v paži
Amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních  dílů s kosmetickým krytem. Uchycení protézy je zde řešeno bandážní sestavou.
Protéza pro exartikulaci v ramenním kloubu
Amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních  dílů s kosmetickým krytem. Uchycení protézy je zde řešeno bandážní sestavou.
Protéza horní končetiny myoelektrická
Její výjimečnost je ve způsobu ovládání končetiny. Ten zajišťuje počítačově nastavena elektronická jednotka.
Impulzy pro pohyb končetiny jsou získávány z povrchových kožních elektrod umístěných v bodech s nejvhodnějším svalovým potenciálem.