Jsme nestátní zdravotnické zařízení vyrábějící ortopedicko-protetické pomůcky

PROTÉZY HORNÍCH KONČETIN

CO MI JE / INDIKACE

Amputace horní končetiny v oblasti ruky, zápěstí, předloktí, paže a exartikulace v ramenní kloubu.

KDO MI POMŮŽE / KLINICKÉ ZHODNOCENÍ

Protézy dolních končetin nahrazují ztracenou končetinu a umožňují tak návrat k původním pohybovým aktivitám a rychlému zařazení do společnosti. Nové technologie a komponenty přispívají ke spolehlivosti a jednoduché ovladatelnosti a údržbě protéz.

Ortotika-protetika zajímá váš fyzický stav, stav pahýlu, výška a technika amputace a pohyblivost všech kloubů. Kromě fyzických předpokladů pro vybavení jej zajímá také Vyše očekávání od budoucího života či jak bude vypadat prostředí, kam se budete vracet.  

KDO A KDY MI POMŮCKU PŘEDEPÍŠE

Navštivte svého odborného lékaře. Protézy horních končetin předepisují lékaři těchto odborností:

  • ORP – ortopedický protetik
  • ORT – ortoped
  • REH – rehabilitační lékař
  • CHI – chirurg
  • NEU - neurolog

Odborný lékař vám předepíše POUKAZ, se kterými přijdete k nám.

Protézy horních končetin podléhají schválení revizním lékařem mimo prvovybavení protézou, protézou pasivní a protéz dětských do 18 let. Proces schvalování zajistíme u nás. 

CO SI VZÍT S SEBOU DO PROTETIKY

  • POUKAZ, který vám vystaví odborný lékař
  • Lékařské zprávy
  • Kartičku vaší zdravotní pojišťovny

KOLIK MĚ TO BUDE STÁT

Pojišťovny hradí 99 % nákladů na výrobu protézy, pacienti doplácí 1 % ceny. Protézy pro pacienty do 18 let jsou bez spoluúčasti, tedy zdarma. Viz tabulka níže.

 

ÚDAJE PRO PŘEDPIS NOVÝCH PROTÉZ HORNÍCH KONČETIN 

Skupina Kód Název pomůcky Užitná doba Spoluúčast pacienta
24 4000014 Protéza HK  prvovybavení indiv. zhotovená 1ks/po amputaci 1 %
24 4000015 Protéza HK  pasivní indiv. zhotovená od 19 let  1ks/24 měsíců 1 %
24 4000016 Protéza HK  ovládaná vlastní silou indiv.zhotovená od 19 let 1ks/24 měsíců 1 %
24 4000017 Protéza HK  myoelektrická indiv. zhotovená od 16 let 1ks/60 měsíců 1 %
24 4000018 Protéza HK  myoelektrická indiv. zhotovená děti do 15 let  1ks/36 měsíců 1 %
24 4000019 Protéza HK indiv.zhotovená dětská do 18 let včetně 1ks/12 měsíců Pacient nedoplácí

OPRAVY PROTÉZ HORNÍCH KONČETIN

Opravy jsou předepisovány v případě poškození funkčních částí, a to opotřebením nebo neúmyslným poškozením. Garance na modulární díly trvá dva roky, na ostatní půl roku od jejího předání pacientovi.

 

ÚDAJE PRO PŘEDPIS OPRAV PROTÉZ HORNÍCH KONČETIN

Skupina Kód Předepisující lékař Užitná doba
30 410004 ORT, REH, ORP, CHI, NEU Max 2x za rok
Opravy protéz jsou částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Spoluúčast pacienta je 25 % z ceny opravy. Spoluúčast na opravě myoelektrické protézy je 1 %.
Opravy protéz horních končetin podléhají schválení revizním lékařem.

ÚPRAVY PROTÉZ HORNÍCH KONČETIN

Úpravy jsou předepisovány v případě změn na těle pacienta, u kterých je zapotřebí přizpůsobit pomůcku tomuto novému stavu. Úpravy plně hradí zdravotní pojišťovna. 

   

ÚDAJE PRO PŘEDPIS ÚPRAV PROTÉZ HK

Skupina Kód Předepisující lékař Užitná doba
30 410003 ORT, REH, ORP, CHI, NEU Max 2x za rok

Úpravy protéz HK podléhají schválení revizním lékařem.

DĚLENÍ PROTÉZ HK

Protéza pro částečnou amputaci ruky - amputovaná část končetiny je nahrazena modulárními díly s kosmetickým krytem případně odlitkem ze silikonové hmoty.

Protéza pro amputaci v předloktí - amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem.

Protéza pro amputaci v paži - amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem. Uchycení protézy je zde řešeno bandážní sestavou.

Protéza pro exartikulaci v ramenním kloubu - amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem. Uchycení protézy je zde řešeno bandážní sestavou.

Protéza horní končetiny myoelektrická - její výjimečnost je ve způsobu ovládání končetiny. Ten zajišťuje počítačově nastavena elektronická jednotka. Impulzy pro pohyb končetiny jsou získávány z povrchových kožních elektrod umístěných v bodech s nejvhodnějším svalovým potenciálem.

 

Sestavu jednotlivých dílů protéz a výběr technologie stanovuje protetický technik po konzultaci s předepisujícím lékařem.

   

Napište nám    Zavolejte    Zavolejte - pevná