Ortopedické a protetické pomůcky

1
2
3

Nestátní zdravotnické zařízení


Protézy horních končetin

Indikace

Amputace horní končetiny v oblasti ruky, zápěstí, předloktí, paže a exartikulace v ramenní kloubu.

 

Klinické zhodnocen

Protézy umožňují návrat k původním pohybovým aktivitám a rychlému zařazení do společnosti Nové technologie a komponenty přispívají ke spolehlivosti a jednoduchá ovladatelnost protéz.

 

Údaje pro předpis (proskripce)

Skupina Kód Název pomůcky
05 0001677 Protéza HK – dětská do 18-ti let
05 0001678 Protéza HK – standardní
05 0001679 Protéza HK – speciální
05 0001680 Protéza HK – myoelektrická
05 0001681 Protéza HK – prvovybavení

 

Protézy HK předepisují lékaři těchto odborností

OP – ortopedický protetik

ORT – ortoped

REH – rehabilitační lékař

Protézy HK podléhají schválení revizním lékařem mimo prvovybavení protéz a protéz dětských do 18ti let.

 

Opravy protéz horních končetin

Opravy jsou předepisovány v případě poškození funkčních částí a to opotřebením nebo neúmyslným poškozením. Garance na modulární díly trvá dva roky, na ostatní půl roku od jejího předání pacientovi.

 

Úpravy protéz horních končetin

Úpravy jsou předepisovány v případě změn na těle pacienta u kterých je zapotřebí přizpůsobit pomůcku tomuto novému stavu.

 

Údaje pro předpis oprav protéz HK

Skupina: 05, kód: 0000296

Interval: individuálně

Předepisující lékař: ORT, REH, OP, CHI, NEU

Opravy protéz HK podléhají schválení revizním lékařem. Opravy jsou částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Spoluúčast pacienta je 10% z ceny opravy.

 

Údaje pro předpis úprav protéz HK

Skupina: 05, kód: 0023343

Interval: individuálně

Předepisující lékař: ORT, REH, OP, CHI, NEU

Úpravy protéz HK podléhají schválení revizním lékařem.

 

Počet pomůcek:

Pacient má být vybaven dvěma pomůckami a to pro případ nutné opravy jedné z nich. Zdravotní pojišťovny stanovily limit na dvojí funkční vybavení při standardním provedení.  Opakované vystavení nové pomůcky je po uplynutí 24 měsíců. U speciálních protéz po uplynutí 48 měsíců.

 

Protéza pro částečnou amputaci ruky
Amputovaná část končetiny je nahrazena modulárními díly s kosmetickým krytem případněm odlitkem ze silikonové hmoty.
Protéza pro amputaci v předloktí
Amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních dílů s kosmetickým krytem.
Protéza pro amputaci v paži
Amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních  dílů s kosmetickým krytem. Uchycení protézy je zde řešeno bandážní sestavou.
Protéza pro exartikulaci v ramenním kloubu
Amputovaná část končetiny je nahrazena lůžkem protézy a sestavou modulárních  dílů s kosmetickým krytem. Uchycení protézy je zde řešeno bandážní sestavou.
Protéza horní končetiny myoelektrická
Její výjimečnost je ve způsobu ovládání končetiny. Ten zajišťuje počítačově nastavena elektronická jednotka.
Impulzy pro pohyb končetiny jsou získávány z povrchových kožních elektrod umístěných v bodech s nejvhodnějším svalovým potenciálem.